Konec nejnižší dovolené rychlosti

C06b Příkazová dopravní značka

Konec nejnižší dovolené rychlosti