Konec jiného příkazu

C14b Příkazová dopravní značka

Konec jiného příkazu