Konec hlavní pozemní komunikace

P03 Dopravní značka upravující přednost

Konec hlavní pozemní komunikace