Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací

P01 Dopravní značka upravující přednost

Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací