Jiný název

IS15b Informativní směrová dopravní značka

Jiný název