Jiný název

IS15a Informativní směrová dopravní značka

Jiný název