Jednosměrný provoz

IP04a Informativní provozní dopravní značka

Jednosměrný provoz