Jízda přímo a vlevo

S15f Světelný signál

Jízda přímo a vlevo