Hlavní pozemní komunikace

P02 Dopravní značka upravující přednost

Hlavní pozemní komunikace