Dvojitá podélná čára souvislá

V01b Vodorovná dopravní značka

Dvojitá podélná čára souvislá