Dvojitá podélná čára přerušovaná

V02c Vodorovná dopravní značka

Dvojitá podélná čára přerušovaná