Dvě červená střídavě přerušovaná světla signálu přejezdového zabepečovacího zařízení

S14a Světelný signál

Dvě červená střídavě přerušovaná světla signálu přejezdového zabepečovacího zařízení