Železniční přejezd se závorami

A29 Výstražná dopravní značka

Železniční přejezd se závorami