Železniční přejezd bezzávor

A30 Výstražná dopravní značka

Železniční přejezd bezzávor